Dataset

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers uit de Gezondheidsenquête over gezondheid, zorggebruik en leefstijl van de Nederlandse kinderen van 0 jaar tot 12 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en periode. Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld. Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 24 mei 2024 De cijfers over 2023 zijn toegevoegd. De vragen over voeding zijn in 2023 gewijzigd. Daarom wordt er voor voeding in 2023 een nieuwe reeks begonnen en wordt de oude cijferreeks over voeding (2014-2022) niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2025 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83716NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83716NED

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83716NED

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht