Dataset

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-03-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers uit de Gezondheidsenquête over gezondheid, zorggebruik en leefstijl van de Nederlandse kinderen van 0 jaar tot 12 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en periode. Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld. Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 31 maart 2023 De tabel is aangevuld met cijfers over 2022. Daarnaast werden de marges bij percentages van 0 en 100 procent aangepast. De ondergrenzen van het 95-procent betrouwbaarheidsinterval werden op 0 gezet indien het percentage 0 was en de bovengrenzen van het 95-procent betrouwbaarheidsinterval werden op 100 gezet indien het percentage 100 was. Voorheen stonden deze grenzen op een ontbrekende waarde (puntje). Dit is nu in overeenstemming met de tabel “Gezondheid en zorggebruik: persoonskenmerken” en de tabel “Leefstijl: persoonskenmerken”.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het derde kwartaal van 2023 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2022.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83716NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83716NED

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83716NED

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht