Dataset

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de (ervaren) gezondheid en de medische contacten van de Nederlandse bevolking. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status (herkomst, onderwijs- en inkomensniveau). Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld. De cijfers in de tabel zijn een gemiddelde over twee onderzoeksjaren. De cijfers in zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête. De Gezondheidsenquête is een doorlopend onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder, woonachtig in particuliere huishoudens. Alle cijfers zijn gebaseerd op tenminste 100 waarnemingen.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014/2015

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel vervangt de tabel Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken, 2014-2021 (zie paragraaf 3) en wijkt daar op de volgende punten van af:

  • De onderwerpen ‘Pijn’, ‘ (Heel) veel pijn’, ‘Kunstgebit, 18 jaar of ouder’, ‘Echte tanden en kiezen, 18 jaar of ouder’, percentage mensen zonder echte tanden en kiezen’ zijn toegevoegd.
  • De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar herkomstgroepen zoals het CBS deze met in gang van 2022 is gaan gebruiken. De oude indeling ‘migratieachtergrond’ is komen te vervallen.
  • De betrouwbaarheidsmarges worden voor alle jaren weergegeven als asymmetrische marges, in plaats van de eerder gehanteerde symmetrische marges voor 2014-2019. Dit kan tot gevolg hebben dat de marges in de nieuwe tabel kleine verschillen laten zien met de marges in de voorgaande tabel.
  • Het komen te vervallen van onderwerpen die in 2022 niet meer worden gemeten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over 2022/2023 zullen in het derde kwartaal van 2024 worden gepubliceerd in de nieuwe tabel.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85463NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85463NED

Gezondheid, psychische gezondheid, medische contacten geslacht, leeftijd, inkomen, onderwijsniveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85463NED

Gezondheid, psychische gezondheid, medische contacten geslacht, leeftijd, inkomen, onderwijsniveau