Dataset

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik; 2000-2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat het merendeel van de uitkomsten van de jaarlijkse module gezondheidsenquête uit het Permanent LeefSituatie Onderzoek (POLS). Het CBS houdt deze enquête met het doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse bevolking. Er worden onder andere vragen gesteld over algemene gezondheid, chronische aandoeningen, lichamelijke beperkingen, contacten met huisarts, fysiotherapeut, specialist en tandarts, ziekenhuisopnamen, medicijngebruik, roken, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, griepvaccinatie, cervix uitstrijkjes en mammografieën. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • geslacht
  • leeftijdsklasse (2x)
  • geslacht x leeftijdsklasse (2x)
  • soort ziektekostenverzekering (tot 2006)
  • opleidingsniveau
  • sociaal economische groep
  • samenstelling huishouden
  • stedelijkheid woonplaats

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000 of 2001 tot en met 2009.

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 14 oktober 2016: De Verklaring van symbolen is vereenvoudigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle aanwezige streepjes (nihil) en kruisjes (geheim) in de cijfervelden zijn vervangen door een punt (het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03799

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03799

Medische consumptie, gezondheid, functiebeperkingen en leefstijl. Achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleiding,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03799

Medische consumptie, gezondheid, functiebeperkingen en leefstijl. Achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleiding,