type-icon

Dataset

Vigerende peilgebieden Waterschap Rivierenland

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Waterschap Rivierenland
Licentie Publiek domein
Bijgewerkt 28-11-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Binnen waterschap Rivierenland wordt gebruik gemaakt van peilgebieden. Een peilgebied is een waterstaatkundige eenheid waar eenzelfde waterpeil heerst. Dit peil kan worden geregeld door een gemaal of een stuw.

Vigerende peilgebieden zijn de peilgebieden waarvan zowel peilen als grenzen zijn vastgelegd in het peilbesluit. Deze worden met actualisatie van het peilbesluit aangepast wat één keer per tien jaar gebeurt.

In de kaarten worden per peilgebied het zomer- en het winterpeil weergegeven.
De waarde 999.99 geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een min max bandbreedte in plaats van een zomer- of winterpeil. Deze waarden volgen later.

Contactinformatie
Naam: Waterschap Rivierenland
E-mail: info@wsrl.nl

Webservice

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Vigerend_Peilgebieden/MapServer/WMSServer?

OGC:WMS

OGC:WFS

OGC:WFS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Vigerend_Peilgebieden/MapServer/WFSServer?

OGC:WFS