Organisatie

Waterschap Rivierenland (Waterschap)

Permanente linkGekopiëerd
Het werkgebied van Waterschap Rivierenland ligt tussen de rivieren Lek en Nederrijn in het Noorden (langs plaatsen zoals Vianen, Culemborg, Arnhem Zuid en Huissen) en de Maas in het Zuiden.
Logo Waterschap Rivierenland

6 datasets

 • De legger Wateren geeft inzage in de beheer- en onderhoudsverplichtingen van wateren en ondersteunende waterstaatswerken (zoals gemalen, duikers en stuwen). Het gaat hierbij om de verplichtingen waaro...

  Data eigenaar: Waterschap Rivierenland (Waterschap)
  Bijgewerkt: 12-04-2023
  Thema:
  • Water
 • Binnen waterschap Rivierenland wordt gebruik gemaakt van peilgebieden. Een peilgebied is een waterstaatkundige eenheid waar eenzelfde waterpeil heerst. Dit peil kan worden geregeld door een gemaal of ...

  Data eigenaar: Waterschap Rivierenland (Waterschap)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Binnen waterschap Rivierenland wordt gebruik gemaakt van peilgebieden. Een peilgebied is een waterstaatkundige eenheid waar eenzelfde waterpeil heerst. Dit peil kan worden geregeld door een gemaal of ...

  Data eigenaar: Waterschap Rivierenland (Waterschap)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Water
 • Waterschap Rivierenland legt essentiële informatie waaraan de dijken (waterkeringen) moeten voldoen qua ligging, afmeting, vorm en constructie vast in de legger. Deze kaartlaag bevat de vastgestelde l...

  Data eigenaar: Waterschap Rivierenland (Waterschap)
  Bijgewerkt: 22-07-2022
  Thema:
  • Water
 • Binnen het waterschap worden veel oppervlaktewaterpeilen en grondwaterstanden gemeten. De kaart toont waar metingen plaatsvinden en wat voor type meting plaats vindt. Voor meetgegevens of overige info...

  Data eigenaar: Waterschap Rivierenland (Waterschap)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Water
 • Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is ingericht dat er naast de waterkerende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie. Een belangrijk kenmerk is de...

  Data eigenaar: Waterschap Rivierenland (Waterschap)
  Bijgewerkt: 05-04-2022
  Thema:
  • Water