Dataset

Natuurvriendelijke oevers Waterschap Rivierenland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Waterschap Rivierenland (Waterschap)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Water
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is ingericht dat er naast de waterkerende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie. Een belangrijk kenmerk is de natuurlijke overgang van nat naar droog: meestal hebben natuurvriendelijke oevers flauwe taluds waarbij een duidelijke begroeiing waarneembaar is.

In de afgelopen twintig jaar zijn er landelijk honderden kilometers natuurvriendelijke oevers aangelegd. In de komende jaren komen daar nog eens vele kilometers bij. De Kaderrichtlijn Water heeft een enorme impuls gegeven aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, en doet dat nog steeds. Het wordt beschouwd als effectieve maatregel om het ecologisch functioneren van wateren te verbeteren. Andere motieven voor de aanleg zijn verbetering van de waterkwaliteit, verdediging van de oever en landschappelijke versterking.

In deze kaart staan de opgeleverde natuurvriendelijke oevers langs de A-watergangen binnen het beheergebied van waterschap Rivierenland.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

NVO

OGC:WMS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Natuurvriendelijke_oevers_WMS_WFS_OD/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

OGC:WMS

NVO

OGC:WFS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Natuurvriendelijke_oevers_WMS_WFS_OD/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

OGC:WFS