Dataset

Praktijkpeilgebieden Waterschap Rivierenland

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Waterschap Rivierenland (Waterschap)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Water
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Binnen waterschap Rivierenland wordt gebruik gemaakt van peilgebieden. Een peilgebied is een waterstaatkundige eenheid waar eenzelfde waterpeil heerst. Dit peil kan worden geregeld door een gemaal of een stuw.

Praktijkpeilgebieden zijn de peilgebieden waarvan zowel de grenzen als de peilen conform de werkelijke situatie ‘buiten’ zijn weergegeven.

In de kaarten worden per peilgebied het zomer- en het winterpeil weergegeven. De waarde 999.99 geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een min max bandbreedte in plaats van een zomer- of winterpeil. Deze waarden volgen later.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=ff03c2f3-b6b9-4172-b145-5c4db677853e&fname=praktijkpeilgebieden_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Praktijk Peilgebieden

OGC:WMS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Peilgebieden_praktijk/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Praktijk Peilgebieden WMS

Praktijk Peilgebieden

OGC:WFS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Peilgebieden_praktijk/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

Praktijk Peilgebieden WFS