Dataset

Vigerende peilgebieden Waterschap Rivierenland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Rivierenland (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Binnen waterschap Rivierenland wordt gebruik gemaakt van peilgebieden. Een peilgebied is een waterstaatkundige eenheid waar eenzelfde waterpeil heerst. Dit peil kan worden geregeld door een gemaal of een stuw.

Vigerende peilgebieden zijn de peilgebieden waarvan zowel peilen als grenzen zijn vastgelegd in het peilbesluit. Deze worden met actualisatie van het peilbesluit aangepast wat één keer per tien jaar gebeurt.

In de kaarten worden per peilgebied het zomer- en het winterpeil weergegeven. De waarde 999.99 geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een min max bandbreedte in plaats van een zomer- of winterpeil. Deze waarden volgen later.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=38244d51-da64-4c4e-8ce6-174d719de754&fname=thumbnail_vigerende_peilgebieden_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Peilgebieden_vigerend/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Peilgebieden vigerend

Peilgebieden vigerend

OGC:WFS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Peilgebieden_vigerend/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

Peilgebieden vigerend