Dataset

Legger Waterkeringen Vastgesteld Waterschap Rivierenland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Rivierenland (Waterschap)
Updated 07/22/2022 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Water
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Waterschap Rivierenland legt essentiële informatie waaraan de dijken (waterkeringen) moeten voldoen qua ligging, afmeting, vorm en constructie vast in de legger.

Deze kaartlaag bevat de vastgestelde legger van de waterkeringen van Waterschap Rivierenland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Legger Waterkeringen Vastgesteld Waterschap Rivierenland WMS

OGC:WMS Onbekende licentie

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Legger_Waterkeringen_Vastgesteld/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

accessPoint

Legger Waterkeringen Vastgesteld Waterschap Rivierenland WFS

OGC:WFS Onbekende licentie

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Legger_Waterkeringen_Vastgesteld/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

accessPoint