Dataset

Legger Wateren Waterschap Rivierenland vastgesteld

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Rivierenland (Waterschap)
Updated 04/12/2023 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Water
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De legger Wateren geeft inzage in de beheer- en onderhoudsverplichtingen van wateren en ondersteunende waterstaatswerken (zoals gemalen, duikers en stuwen). Het gaat hierbij om de verplichtingen waarop het waterschap toezicht uitoefent. De legger geeft ook aan tot waar het regime van de waterschapskeur (een waterschapsverordening) van toepassing is.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/eng/resources.get?uuid=17ca5e33-273a-439f-81f4-f9e30617f4c1&fname=thumb1_s.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WatersysteemLeggerVastgesteld

OGC:WMS Onbekende licentie

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/WatersysteemLeggerVastgesteld/MapServer/WMSServer

OGC:WMS

Legger_Watersysteem WFS

OGC:WFS Onbekende licentie

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Legger_Watersysteem_WFS_OD/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

OGC:WFS