Dataset

Meetlocaties waterkwantiteit Waterschap Rivierenland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Rivierenland (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Binnen het waterschap worden veel oppervlaktewaterpeilen en grondwaterstanden gemeten. De kaart toont waar metingen plaatsvinden en wat voor type meting plaats vindt. Voor meetgegevens of overige informatie over waterkwantiteit kunt u contact opnemen met het waterschap via h.niewold@wsrl.nl

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Meetlocaties_Waterkwantiteit_WMS_WFS_OD/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

OGC:WMS

OGC:WFS

OGC:WFS Publiek domein

https://kaarten.wsrl.nl/arcgis/services/Kaarten/Meetlocaties_Waterkwantiteit_WMS_WFS_OD/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

OGC:WFS