Dataset

Water- Kaderrichtlijn- Meetnet grondwaterkwantiteit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 04/05/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Soil
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

?Het bestand geeft de meetlocaties van de grondwaterstanden Kaderrichtlijn Water (KRW) binnen de provincie Gelderland weer. De KRW is een Europese richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Op 22 december 2000 is de KRW in werking getreden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/Wa_Kr_KRW_grondwaterkwantiteit.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Wa_Kr_KRW_grondwaterkwantiteit

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_d/wms?service=WMS

OGC:WMS

Wa_Kr_KRW_grondwaterkwantiteit

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_d/wfs?service=WFS

OGC:WFS