Dataset

Rijkswaterstaat waterkwantiteit dataservice

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Actuele en voorspelde waterstanden en andere water gerelateerde metingen en voorspellingen in onbewerkte en bewerkte vorm. In de data wordt met codes gewerkt voor het aanduiden van WAT er gemeten is en WAAR er gemeten is.

Landing page: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterdata

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/RWS_METIS.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Documentation

Rijkswaterstaat DONAR METIS - website

HTML Publiek domein
Download: https://www.rijkswaterstaat.nl/rws/opendata

accessPoint

Voorspeld hoog- en laagwater - website

HTML Publiek domein
Download: https://waterinfo.rws.nl

website