Dataset

Indicatoren; jongeren 0 tot 25 jaar, regio's; 2000-2020

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Gemeenten
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over een aantal onderwerpen uit de Landelijke Jeugdmonitor zoals arbeid, gezondheid, onderwijs en veiligheid van jongeren. De onderwerpen zijn uitgesplitst naar regio. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief met uitzondering van enkele indicatoren:

  • Onderwijsdeelname, 2019/'20;
  • Geslaagden, 2018/'19;
  • Achterstandsleerlingen, 2018;
  • Voortijdig schoolverlaters, 2018/'19;
  • Kinderen met kans op armoede 2019.

Wijzigingen per 7 januari 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20159NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20159NED

Indicatoren over jongeren en gezin, preventieve gezondheidszorg, arbeid Onderwijs, aangehouden verdachten naar gemeente

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20159NED

Indicatoren over jongeren en gezin, preventieve gezondheidszorg, arbeid Onderwijs, aangehouden verdachten naar gemeente