Dataset

Maatschappelijke indicatoren; jongeren, regionale indeling 2022

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 13-01-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Gemeenten
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden vier maatschappelijke indicatoren op regionaal niveau (regio-indeling 2022) gepresenteerd. Met de maatschappelijke indicatoren wordt geprobeerd per gemeente op hoofdlijnen een beeld te schetsen van de 'staat van de jeugd'. De informatie in deze tabel kan vervolgens worden afgezet tegen het jeugdhulpgebruik van een gemeente.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast deze onderwerpen nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: Het verschilt per indicator voor welk jaar de cijfers beschikbaar zijn.

  • Kinderen in bijstandsgezinnen: 2014-2021
  • Deelname 3e klassers vmbo: 2015/'16 t/m 2021/'22
  • Geregistreerde verdachten: 2014-2021
  • Werkzame Jongeren: 2014-2021.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief met uitzondering van

  • werkzame jongeren 2021 (voorlopig)
  • deelname 3e klassers vmbo 2021/'22 (voorlopig)
  • geregistreerde verdachten 2020 (nader voorlopig) en 2021 (voorlopig).

Wijzigingen per 13 januari 2023: Voor werkzame jongeren zijn voorlopige cijfers van 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Dit is een eenmalige tabel. De vier maatschappelijke indicatoren kunnen jaarlijks anders worden geoperationaliseerd, naar aanleiding van onderwerpen die leven bij gemeenten(raden) of bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Eind 2023 zal daarom een nieuwe tabel worden gemaakt met nog te bepalen indicatoren.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20327NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20327NED

Bijstandsgezin, vmbo, havo, vwo, werkzame jongeren, alcohol, verdachten Kernindicatoren, derdeklassers, regio, onderwijs, kinderen, deelnemers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20327NED

Bijstandsgezin, vmbo, havo, vwo, werkzame jongeren, alcohol, verdachten Kernindicatoren, derdeklassers, regio, onderwijs, kinderen, deelnemers