Dataset

Maatschappelijke indicatoren; jongeren, regio, 2011- 2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Gemeenten
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden zes maatschappelijke indicatoren op regionaal niveau gepresenteerd. Met de maatschappelijke indicatoren wordt geprobeerd per gemeente op hoofdlijnen een beeld te schetsen van de ‘staat van de jeugd’. De informatie in deze tabel wordt afgezet tegenover het jeugdhulpgebruik van een gemeente. Als er grote verschillen worden waargenomen in de maatschappelijke indicatoren en het jeugdhulpgebruik, dan kan door VWS nader onderzoek worden gedaan naar de situatie van de jeugd in die gemeenten. Dit diepgaandere onderzoek kijkt naar de achterliggende oorzaken voor verschillende scores tussen gemeenten en mogelijke oplossingen die wel of niet door gemeenten te beïnvloeden zijn.

Het jeugdhulpgebruik wordt gemeten bij de bron, de jeugdhulpaanbieders. Deze gegevens zullen met de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 ook verzameld gaan worden door het CBS en zijn vervolgens beschikbaar via de Landelijke Jeugdmonitor.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast deze onderwerpen nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: Het verschilt per indicator voor welk jaar de cijfers beschikbaar zijn.

  • Kinderen in bijstandsgezinnen: 2011
  • Deelname derdeklassers vmbo: 2013/2014
  • Jongeren die werken: 2011
  • Jongeren die roken: 2010/2013
  • Aangehouden verdachten: 2013
  • Kindermishandeling: 2012

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel voor de indicatoren over kinderen in bijstandsgezinnen, roken en kindermishandeling zijn definitief, de overige cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 2 december 2015: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20170NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20170NED

bijstandsgezin, vmbo, havo, vwo, werkzame jongeren, rokers, verdachten kindermishandeling, kernindicatoren, derdeklassers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20170NED

bijstandsgezin, vmbo, havo, vwo, werkzame jongeren, rokers, verdachten kindermishandeling, kernindicatoren, derdeklassers