Dataset

Maatschappelijke indicatoren; jongeren, regionale indeling 2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Gemeenten
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden zes maatschappelijke indicatoren op regionaal niveau gepresenteerd. Met de maatschappelijke indicatoren wordt geprobeerd per gemeente op hoofdlijnen een beeld te schetsen van de 'staat van de jeugd'. De informatie in deze tabel kan vervolgens worden afgezet tegen het jeugdhulpgebruik van een gemeente.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast deze onderwerpen nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2014 Het verschilt per indicator voor welk jaar de cijfers beschikbaar zijn.

  • Kinderen in bijstandsgezinnen: 2011-2014
  • Deelname 15-jarigen vmbo: 2011/'12 tot en met 2014/'15
  • Jongeren die werken: 2011-2013
  • Jongeren die roken: 2010/2014
  • Geregistreerde verdachten: 2011-2014
  • Kindermishandeling: 2014

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief met uitzondering van:

  • Deelname 15-jarigen vmbo, 2014/'15
  • Jongeren die werken, 2013
  • Geregistreerde verdachten, 2014

Wijzigingen per 18 januari 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20204NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20204NED

Bijstandsgezin, vmbo, havo, vwo, werkzame jongeren, rokers, verdachten Kindermishandeling, kernindicatoren, derdeklassers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20204NED

Bijstandsgezin, vmbo, havo, vwo, werkzame jongeren, rokers, verdachten Kindermishandeling, kernindicatoren, derdeklassers