Dataset

Maatschappelijke indicatoren; jongeren, regionale indeling 2021; 2014-2020

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Gemeenten
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel worden vijf maatschappelijke indicatoren op regionaal niveau gepresenteerd. Met de maatschappelijke indicatoren wordt geprobeerd per gemeente op hoofdlijnen een beeld te schetsen van de 'staat van de jeugd'. De informatie in deze tabel kan vervolgens worden afgezet tegen het jeugdhulpgebruik van een gemeente.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast deze onderwerpen nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar van2014 tot en met 2020: Het verschilt per indicator voor welk jaar de cijfers beschikbaar zijn.

  • Kinderen in bijstandsgezinnen: 2014-2020
  • Deelname 3e klassers vmbo: 2015/'16, 2016/'17, 2017/'18, 2018/'19, 2019/'20 en 2020/'21
  • Geregistreerde verdachten: 2014-2020
  • Jongeren die werken: 2014-2020.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief met uitzondering van geregistreerde verdachten 2019 en 2020, deelname 3e klassers vmbo 2020/'21 en werkende jongeren 2020.

Wijzigingen per 2 december 2022: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 15 april 2022: Voor werkende jongeren zijn

  • de voorlopige cijfers van 2019 vervangen door definitieve cijfers
  • voor 2020 voorlopige cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20303NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20303NED

Bijstandsgezin, vmbo, havo, vwo, werkzame jongeren, alcohol, verdachten Kernindicatoren, derdeklassers, regio, onderwijs, kinderen, deelnemers

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20303NED

Bijstandsgezin, vmbo, havo, vwo, werkzame jongeren, alcohol, verdachten Kernindicatoren, derdeklassers, regio, onderwijs, kinderen, deelnemers