Dataset

Indicatoren over arbeid; jongeren 0 tot 27 jaar, regio's

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Gemeenten
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft informatie over een selectie van onderwerpen m.b.t. arbeid van jongeren uit de Landelijke Jeugdmonitor. De onderwerpen zijn uitgesplitst naar regio. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Status van de cijfers De cijfers zijn definitief met uitzondering van:

  • Kinderopvang, 2022;
  • Arbeidsmarktsituatie, 2021.

Wijzigingen per 21 juli 2023:

  • Voor Kinderopvang zijn de voorlopige cijfers over 2021 vervangen voor definitieve cijfers en de voorlopige cijfers over 2022 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het verschilt per indicator wanneer in 2023 nieuwe cijfers beschikbaar komen.

Bestemmingspagina: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20275NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20275NED

Arbeidsdeelname, arbeidsmarktsituatie, uitkeringspositie, Wajong, UWV Formele kinderopvang, beroepsbevolking, startkwalificatie, gastouder

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20275NED

Arbeidsdeelname, arbeidsmarktsituatie, uitkeringspositie, Wajong, UWV Formele kinderopvang, beroepsbevolking, startkwalificatie, gastouder