Dataset

Personen met indicatie ZZV; functie en grondslag, kwartaal, 2009-2017

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het aantal personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg zonder verblijf (AWBZ/Wlz-gefinancierd). Deze zorg werd tot 2015 gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en vanaf 2015 door de Wet langdurige zorg (Wlz). In deze tabel zijn vanaf 2015 alleen de Wlz-indiceerbaren opgenomen en de subsidieregelingen voor extramurale behandeling en ADL zijn uitgesloten.

Bij de voorlopige kwartaalcijfers wordt gepubliceerd over personen die ooit ingeschreven hebben gestaan in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de nader voorlopige en definitieve cijfers wordt er gepubliceerd over personen die op peildatum staan ingeschreven in de BRP.

De cijfers worden uitgesplitst naar grondslag en functie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2009 tot en met 2e kwartaal 2017

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op data van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wijzigingen per 14 december 2018:

  • De cijfers over 2015, 2016 en 2017 zijn definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet, omdat de groep personen met een indicatie voor zorg zonder verblijf op houdt te bestaan. Tot en met 2014 betrof dit personen met een AWBZ-indicatie voor zorg zonder verblijf. Van 1 januari 2015 tot juli 2017 betrof dit personen die onder het Wlz-overgangsrecht vielen, de Wlz-indiceerbaren. Deze overgangsregeling eindigt in 2017.

Op 1 januari 2013 is het 'Experiment Regelarme zorginstellingen' (ERAI) gestart. Deze experimenten hebben gevolgen voor de aantallen personen in de tabellen. In het indicatiebesluit hoeft door enkele aanbieders geen onderscheid gemaakt te worden tussen het type zorg; Persoonlijke Verzorging, Verpleging of Begeleiding. Indicaties die zorgverleners bij deze aanbieders afgeven, bevatten alleen de functie Verpleging. Ook leiden deze experimenten bij de gebruiksaantallen tot een onderrapportage van de AWBZ-functies Zorg zonder verblijf.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40018NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40018NED

Personen met indicatie ZZV AWBZ/Wlz gefinancierd op peildatum, indicatie grondslag ZZV indicatie (behandeling, begeleiding verzorging verpleging)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40018NED

Personen met indicatie ZZV AWBZ/Wlz gefinancierd op peildatum, indicatie grondslag ZZV indicatie (behandeling, begeleiding verzorging verpleging)