Dataset

Indicatie en/of gebruik ZMV; grondslag, indicatie zzp, 2009-2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en op peildatum een indicatie heeft voor AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf en/of dat gebruik heeft gemaakt van AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal opnamedagen in het verslagjaar gegeven.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, grondslag en zorgzwaartepakket (zzp).

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2014

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 7 maart 2018: Cijfers over 2014 zijn definitief gemaakt en de tabel is stopgezet. Vanaf 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanwege de beleidswijzigingen en veranderingen in de administratie is het niet mogelijk de bestaande tabellen over indicatie en/of gebruik van AWBZ-zorg te continueren. Cijfers over Wlz vanaf 2015 worden in nieuwe tabellen gepubliceerd (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40033NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40033NED

Personen met indicatie en/of gebruik van AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf; geslacht, leeftijd, grondslag en indicatie zorgzwaartepakket

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40033NED

Personen met indicatie en/of gebruik van AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf; geslacht, leeftijd, grondslag en indicatie zorgzwaartepakket