Dataset

Personen met indicatie; grondslag, zzp, stand en in- en uitstroom, kwartaal

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 31-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het aantal personen dat op peildatum kwartaal een indicatie heeft voor zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast wordt het aantal personen getoond dat op de voorgaande peildatum kwartaal geen indicatie had en op de huidige peildatum kwartaal wel, dit is de instroom. Het totaal aantal personen dat op de voorgaande peildatum kwartaal wel een indicatie had, maar op de huidige peildatum kwartaal niet, toont de uitstroom. Van deze groep wordt ook aangegeven hoeveel personen uitstromen door overlijden. In deze tabel zijn alleen de Wlz-indicaties opgenomen, partnerverblijf en Wlz-subsidieregelingen zijn uitgesloten. De cijfers worden uitgesplitst naar grondslag, zzp en leeftijd.

Bij de voorlopige kwartaalcijfers wordt gepubliceerd over personen die ergens in het verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de nader voorlopige en definitieve cijfers wordt er gepubliceerd over personen die op de peildatum staan ingeschreven in de BRP.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2015

Status van de cijfers: De cijfers over 2015 tot en met 2024 kwartaal 1 zijn voorlopig. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op data van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wijzigingen per 31 mei 2024: Voorlopige cijfers van 2024 kwartaal 1 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 maart 2024: Per abuis waren de cijfers over 2015-2021 definitief en de cijfers over 2022 nader voorlopig gemaakt. Bij deze wijziging zijn alle cijfers gepubliceerd als voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 6 maanden na afloop van het kwartaal worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Uiterlijk 1 jaar na afloop van het kalenderjaar worden de cijfers nader voorlopig. Uiterlijk 2 jaar na afloop van het kalenderjaar worden de cijfers definitief.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40098NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40098NED

Personen met indicatie voor zorg gefinancierd uit Wlz stand en in- en uitstroom, grondslag, zorgzwaartepakket, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40098NED

Personen met indicatie voor zorg gefinancierd uit Wlz stand en in- en uitstroom, grondslag, zorgzwaartepakket, leeftijd