Dataset

Zuid-Holland Eigendommen en Opgaven

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
 • Ruimtelijke ordening
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Bevat alle grondeigendommen van de provincie Zuid-Holland verdeeld naar diverse opgaven. De opgaven zijn:

 • Provinciale wegen en vaarwegen (op basis van onderhouds- beheergrenzen DBI).
 • Beheer bermen en percelen grenzend aan wegen en vaarwegen (op basis van Provinciale wegen en vaarwegen).
 • Infrastructuur in ontwikkeling (selectie OGZ).
 • NNN (bron: geodatabase).
 • NNN-strategisch (bron: selectie OGZ).
 • Weidevogeldoel: (bron: bureau groen).
 • RodS (bron: geodatabase).
 • PRG (bron: geodatabase).
 • Provinciale grondbank ZH-PLG/veenweide (bron: selectie OGZ).
 • Buijtenland van Rhoon (bron: selectie OGZ).
 • Grond voor Grond (bron: selectie OGZ).
 • Grondbank Zuidplas (bron: selectie OGZ).
 • Milieu (bron: selectie OGZ).
 • Verspreid bezit (bron: selectie OGZ).
 • WHW nog uit te zoeken (bron: selectie OGZ).
 • Overig (bron: selectie OGZ).

Bestemmingspagina: http://idms/livelink/livelink.exe/open/35128024

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/kadaster/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=kadaster%3APZH_EIGENDOMMEN_OPGAVEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

PZH_EIGENDOMMEN_OPGAVEN

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/kadaster/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Zuid-Holland Eigendommen en Opgaven

PZH_EIGENDOMMEN_OPGAVEN

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/kadaster/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Zuid-Holland Eigendommen en Opgaven

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: PZH Eigendommen en Opgaven, PZH Verspreid bezit

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Kadaster/Kadaster/MapServer

accessPoint