Dataset

Zuid-Holland Eigendommen en Opgaven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
 • Spatial planning
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bevat alle grondeigendommen van de provincie Zuid-Holland verdeeld naar diverse opgaven. De opgaven zijn:

 • Provinciale wegen en vaarwegen (op basis van onderhouds- beheergrenzen DBI).
 • Beheer bermen en percelen grenzend aan wegen en vaarwegen (op basis van Provinciale wegen en vaarwegen).
 • Infrastructuur in ontwikkeling (selectie OGZ).
 • NNN (bron: geodatabase).
 • NNN-strategisch (bron: selectie OGZ).
 • Weidevogeldoel: (bron: bureau groen).
 • RodS (bron: geodatabase).
 • PRG (bron: geodatabase).
 • Provinciale grondbank ZH-PLG/veenweide (bron: selectie OGZ).
 • Buijtenland van Rhoon (bron: selectie OGZ).
 • Grond voor Grond (bron: selectie OGZ).
 • Grondbank Zuidplas (bron: selectie OGZ).
 • Milieu (bron: selectie OGZ).
 • Verspreid bezit (bron: selectie OGZ).
 • WHW nog uit te zoeken (bron: selectie OGZ).
 • Overig (bron: selectie OGZ).

Landing page: http://idms/livelink/livelink.exe/open/35128024

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/kadaster/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=kadaster%3APZH_EIGENDOMMEN_OPGAVEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

PZH_EIGENDOMMEN_OPGAVEN

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/kadaster/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Zuid-Holland Eigendommen en Opgaven

PZH_EIGENDOMMEN_OPGAVEN

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/kadaster/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Zuid-Holland Eigendommen en Opgaven

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: PZH Eigendommen en Opgaven, PZH Verspreid bezit

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Kadaster/Kadaster/MapServer

accessPoint