Dataset

Eigendoms en beheergrenzen wegen Provincie Zeeland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/27/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Begrenzing provinciale wegen o.b.v. percelen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/Infra/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=Infra%3Ageocst_bhrkrtgrzvlk_wgs&bbox=3.35871171951294%2C51.2091751098633%2C4.27103757858276%2C51.7377777099609&width=768&height=444&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geocst_bhrkrtgrzvlk_wgs

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/Infra/wms?request=GetCapabilities

Beheersgrens wegen (wgs)

geocst_bhrkrtgrzvlk_wgs

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/Infra/wfs?request=GetCapabilities

Beheersgrens wegen (wgs)