Dataset

Bodembeheergrens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Officiele bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RDs. Dit bestand begrenst het gebied waar RWS Noordzee bodembeheer heeft. Het bevoegd gezag van RWS Noordzee met btrekking tot de natte Wbr zaken is gekoppeld aan de bodembeheergrens. De natte Wbr is sinds 22 december 2009 in de Waterwet als waterstaatkundig beheer opgenomen. Daarnaast bepaalt de bodembeheergrens in BKN en het NIS dashboard het aantal km2 bodem dat in beheer is van RWS Noordzee. De bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de andere kust RDs is als volgt omschreven: -langs de kust wordt de buitenzijde van de gemeentegrenzen gevolgd -de gedeelten van de IJgeul en de Maasgeul die binnen de gemeentegrens vallen, behoren tot het bodembeheergebied van RWS Noordzee -ten noorden van de Waddeneilanden wordt een vereenvoudigde lijn van vastgestelde punten op de gemeentegrenzen toegepast waardoor een redelijk vloeiende lijn ontstaat. Ten noorden van deze lijn ligt het bodembeheergebied van RWS Noordzee, ten zuiden van deze lijn ligt het bodembeheergebied van RWS Noord Nederland -het Eems Dollard Verdrag gebied valt geheel onder beheer van RWS Noord Nederland -het gebied tussen de 3 en 12 mijl ten noorden van het EDV gebied (NL claim) valt geheel onder beheer van RWS Noordzee De bodembeheergrens tussen RWS Noordzee en de kust RDs wordt aangepast als een of meerdere onderdelen van de bovenstaande beschrijving wijzigen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/36e68708-ad4b-422c-975e-8b8fdcffa682/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

noordzee_beheergrens_water_bodem

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/noordzee_beheergrens_water_bodem/MapServer

accesPoint

noordzee_beheergrens_water_bodem

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/noordzee_beheergrens_water_bodem/FeatureServer

accesPoint

bodembeheergrens

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/noordzee_beheergrens_water_bodem/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

noordzee_beheergrens_water_bodem:bodembeheergrens

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/noordzee_beheergrens_water_bodem/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads