Dataset

Woningvoorraad naar eigendom; regio, 2006 - 2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht in verdeling van de woningvoorraad naar huur- en eigen woningen, in absolute en relatieve waarden.

De getoonde gegevens hebben alleen betrekking op woningen. Het gaat hier niet om recreatiewoningen, wooneenheden en bijzondere woongebouwen. De woningvoorraad wordt bepaald op basis van een koppeling tussen het WoningRegister (WRG) en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster en de jaarbestanden van de Woningstatistiek. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende regionale indelingen:

  • Landsdelen, Provincies, COROP-gebieden, Stadsgewesten, Grootstedelijke agglomeraties en Gemeenten. Het waarnemingsmoment is bepaald op 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 21 juni 2013.

Reden van stopzetting: De gegevens over de woningvoorraad zijn vanaf 2012 afkomstig uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Ter voorkoming van trendbreuken binnen één tabel zijn nieuwe tabellen gestart (zie ook paragraaf 3).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71446ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71446ned

Woningvoorraad naar eigendom per gemeente Naar provincie en gemeenten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71446ned

Woningvoorraad naar eigendom per gemeente Naar provincie en gemeenten