Dataset

Woningvoorraad naar bewoning; regio, 2008 - 2012

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft een overzicht van de woningvoorraad, onderverdeeld in bewoonde en niet-bewoonde woningen, waaronder leegstand naar regio.

De getoonde gegevens hebben alleen betrekking op woningen. Het gaat hier niet om recreatiewoningen, wooneenheden en bijzondere woongebouwen. De bewoning wordt bepaald op basis van een koppeling van het adres tussen het WoningRegister (WRG) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), het meldingenregister Protocollaire Basisadministratie (Probas), de WOZ-registratie en het Geografisch Basisregister (GBR). De gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende regionale indelingen:

  • Landsdelen, Provincies, COROP-gebieden, Stadsgewesten, Grootstedelijke agglomeraties en Gemeenten.

Het waarnemingsmoment is bepaald op 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 2 oktober 2013.

Reden van stopzetting: De gegevens over de woningvoorraad zijn vanaf 2012 afkomstig uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Ter voorkoming van trendbreuken binnen één tabel zijn nieuwe tabellen gestart (zie ook paragraaf 3).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81293ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81293ned

Woningvoorraad naar bewoning en niet-bewoning (inclusief leegstand) uitgesplitst naar gemeenten, provincies en andere regionale niveaus.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81293ned

Woningvoorraad naar bewoning en niet-bewoning (inclusief leegstand) uitgesplitst naar gemeenten, provincies en andere regionale niveaus.