Dataset

Veranderingen in de woningvoorraad; 1995-2011

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Huisvesting
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de Woningstatistiek. In deze tabel worden de volgende gegevens over de woningbouw gepubliceerd:

  • de woningvoorraad begin periode en einde periode;
  • het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen naar eigendom;
  • de overige toevoegingen naar eigendom;
  • de woningvoorraadonttrekkingen naar eigendom;
  • de saldovermeerdering van de woningvoorraad;
  • de administratieve correcties op de woningvoorraad.

Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende regionale indelingen:

  • Landsdelen, Provincies, Stadsgewesten, Grootstedelijke agglomeraties, COROP-gebieden, en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995, per kwartaal

Gecorrigeerd per: 22 november 2013 Reden correctie: De cijfers van de landsdelen van het 1ste en 3e kwartaal van 2002 zijn aangepast aan de telling van de onderliggende gemeenten.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 30-11-2012.

Reden van stopzetting: De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3).

Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012 zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37263

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37263

Aantal woningen, voorraad, nieuwbouw en overige mutaties Per regio (provincie, stadsgewesten, COROP, gemeenten)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37263

Aantal woningen, voorraad, nieuwbouw en overige mutaties Per regio (provincie, stadsgewesten, COROP, gemeenten)