Dataset

In-, door- en uitstroom van leerlingen 1995/'96 - 2008/'09

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 13-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Deze tabel bevat gegevens over in-, door- en uitstroom binnen het reguliere onderwijs naar:

  • onderwijssoort;
  • onderwijsvorm;
  • diplomabezit;
  • geslacht.

Gegevens beschikbaar van 1995/'96 tot en met 2008/'09.

Status van de cijfers: De gegevens over 2008/'09 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 januari 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70762ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70762ned

Leerlingenstroom in het door OCW en ELI bekostigd onderwijs Onderwijssoort, diplomabezit, geslacht

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70762ned

Leerlingenstroom in het door OCW en ELI bekostigd onderwijs Onderwijssoort, diplomabezit, geslacht