Dataset

In-, door- en uitstroom van leerlingen 1995/'96 - 2008/'09

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over in-, door- en uitstroom binnen het reguliere onderwijs naar:

  • onderwijssoort;
  • onderwijsvorm;
  • diplomabezit;
  • geslacht.

Gegevens beschikbaar van 1995/'96 tot en met 2008/'09.

Status van de cijfers: De gegevens over 2008/'09 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 januari 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70762ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70762ned

Leerlingenstroom in het door OCW en ELI bekostigd onderwijs Onderwijssoort, diplomabezit, geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70762ned

Leerlingenstroom in het door OCW en ELI bekostigd onderwijs Onderwijssoort, diplomabezit, geslacht