Dataset

In-, door- en uitstroom van leerlingen 1995/'96 - 2008/'09

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over in-, door- en uitstroom binnen het reguliere onderwijs naar:

  • onderwijssoort;
  • onderwijsvorm;
  • diplomabezit;
  • geslacht.

Gegevens beschikbaar van 1995/'96 tot en met 2008/'09.

Status van de cijfers: De gegevens over 2008/'09 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 januari 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70762ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70762ned

Leerlingenstroom in het door OCW en ELI bekostigd onderwijs Onderwijssoort, diplomabezit, geslacht

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70762ned

Leerlingenstroom in het door OCW en ELI bekostigd onderwijs Onderwijssoort, diplomabezit, geslacht