Dataset

Leerlingen so en vso per bekostigingscategorie en uitstroomprofiel

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 08/29/2020 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Other forms of education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close

Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per schoolvestiging en per geslacht. De gegevens zijn uitgesplitst naar cluster (1 of 2) en bekostigingscategorie (voor cluster 3-4 leerlingen). Cluster 3-4 leerlingen in jeugdinrichtingen worden apart onderscheiden. Voor de vso-leerlingen staat er informatie in over de uitstroomprofielen. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag en denominatie.

Landing page: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Spatial data

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier

Alternative identifier


Downloads

Leerlingen so en vso per bekostigingscategorie en uitstroomprofiel

CSV CC-0 (1.0)

Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband