Dataset

Bestedingsaandeel; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken: 2015, 2020

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingsaandelen van bestedingscategorieën binnen de totale bestedingen van particuliere huishoudens. Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar kenmerken van huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 2015 en 2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken. zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83679NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83679NED

Bestedingspatroon van huishoudens; bestedingsaandelen Bestedingscategorieën; huishoudenskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83679NED

Bestedingspatroon van huishoudens; bestedingsaandelen Bestedingscategorieën; huishoudenskenmerken