Dataset

Bestedingen huishoudens; hoofdgroepen bestedingscategorieën

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de gemiddelde totale bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar kenmerken van huishoudens. Daarbij zijn uitsplitsingen mogelijk naar de hoofdgroepen van de bestedingscategorieën, de zogenaamde afdelingen.

Gegevens beschikbaar over 2015 en 2020

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel voor 2015 en 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 januari 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85419NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85419NED

Gemiddeld bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden huishoudensgrootte, inkomstenbron, woningbezit, inkomensgroep

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85419NED

Gemiddeld bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden huishoudensgrootte, inkomstenbron, woningbezit, inkomensgroep