Dataset

Bbp, productie en bestedingen; invoer naar bestemming 1988 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten. Invoer naar bestemming geeft aan waar de ingevoerde goederen en diensten naar toe gaan. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de ingevoerde goederen en diensten naar economische activiteiten voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen weer. Daarnaast bevat deze tabel gegevens van invoergoederen en invoerdiensten die niet te verdelen zijn over economische activiteiten en de finale bestedingen.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

  • Waarde in werkelijke prijzen, miljoenen euro
  • Waarde prijsniveau 2005=100, miljoenen euro
  • Percentuele volumeontwikkeling, %
  • Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot 2012

Status van de cijfers: Cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81146ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81146ned

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Finale bestedingen en economische activiteiten SBI 2008

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81146ned

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Finale bestedingen en economische activiteiten SBI 2008