Dataset

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de gemiddelde bestedingen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar bestedingscategorieën. Daarnaast is per categorie het aandeel binnen de totale bestedingen te vinden. De tabel bevat betrouwbaarheidsmarges voor de gemiddeld bestede bedragen, niet voor de bestedingsaandelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 13 januari 2023: De definitieve cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het volgende budgetonderzoek zal naar verwachting in 2026 worden uitgevoerd. Nieuwe cijfers komen naar verwachting eind 2027.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83676NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83676NED

Gemiddeld besteed bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden en gemiddeld aandeel binnen de totale bestedingen per bestedingscategorie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83676NED

Gemiddeld besteed bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden en gemiddeld aandeel binnen de totale bestedingen per bestedingscategorie