type-icon

Dataset

Hoofdgroenstructuur

Permanent linkCopied
Owner Gemeente Amsterdam
License Publiek domein
Bijgewerkt 16/01/2021
Status Available
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Downloadable files (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

De Hoofdgroenstructuur omvat de minimaal benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam wil borgen, bestaande uit gebieden die waardevol zijn voor de stad en de metropool, omdat zij een onmisbare functie vervullen voor groene recreatie, verbetering leefklimaat, waterhuishouding, hittedemping, verbetering luchtkwaliteit, biodiversiteit en voedselproductie. Behoud van cultuurhistorische waarden en een gevarieerd totaalaanbod aan groen zijn belangrijke aspecten. In de Hoofdgroenstructuur zijn die gebieden opgenomen waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. Woningbouw, werkgerelateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten koste gaan van groen zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen van deze structuurvisie. Ingrepen die de recreatieve gebruikswaarde en/of de natuurwaarde of andere functies van het groen verhogen worden juist gestimuleerd.

Contactinformatie
Naam: Gemeente Amsterdam, Ruimte en Duurzaamheid
Email: info@dro.amsterdam.nl

Downloadable files

Downloaden via maps.amsterdam.nl

Downloadable files CSV Publiek domein

unknown

Weergave op kaart

Downloadable files HTML Publiek domein

unknown