type-icon

Dataset

Search

142 datasets

 • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreikin...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 01/03/2021
  Theme: Economy, Nature and environment, Spatial planning, Culture and recreation
 • Het gebiedsprofiel beschrijft de kwaliteiten en ambities voor een specifiek gebied. De uitwerking gebeurt op de van toepassing zijnde themakaarten voor dat gebied. Het gebiedsprofiel is een handreikin...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Economy, Nature and environment, Spatial planning, Culture and recreation
 • Dit bestand bevat de lijnelementen van een aantal Recreatiegebieden die eigendom zijn van / of in erfpacht zijn bij de provincie Zuid-Holland

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Spatial planning
 • Verblijfsrecreatiegebieden (bungalowparken, campings en jachthavens) en dagrecreatiegebieden (dierenparken) in de provincie Utrecht. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel ui...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Culture and recreation
 • Langs vier fietsknooppuntenroutes staan beelden die verassen, verwonderen of iets vertellen over de plek waar deze kunstwerken staan. Deze kunst in de openbare ruimte maakt het fietsen in Drenthe nog...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Nature and environment
 • Tussen 1974 en 1978 is in dit kader de milieukartering van Drenthe gedaan ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. De milieukartering bevat verschillende eigenschappen van het natu...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Nature and environment
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Entree recreatief groen.Met de OV-entree bij Beilen wil de provincie Drenthe het toeristisch interessante achterland nog bete...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Zwemplassen. De door de provincie aangewezen zwemplassen op grond van de "Wet hygiene en veiligheid badinrichtingen en z...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Dit bestand bevat de puntelementen van een aantal Recreatiegebieden die eigendom zijn van / of in erfpacht zijn bij de provincie Zuid-Holland

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Spatial planning
 • Gebieden zonder een "Toeristisch Overstappunt" (TOP) binnen een straal van 7 km. Toeristische overstappunten en knooppunten zijn locaties in Overijssel waar verschillende routes en voorzieni...

  Data owner: Overijssel
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Economy, Nature and environment

Filter your results

State (1)
Publicity level (2)
Metadata language (1)