Datasets

138 datasets

 • Waternetwerk Overijssel gebaseerd op beheertype en subsidie kaart uit het Natuurbeheerplan 2019. De volgende categorieën zijn gebruikt: moeras, zoete plas, kranswierwater, beek en bron, rivier en rivi...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-03-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Landgoederen binnen de provincie Overijssel. Een landgoed is een ruimtelijke eenheid van terreinen en elementen. Deze zijn architectonisch, economisch en functioneel met elkaar verbonden. De kern is e...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-03-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Gebieden zonder een "Toeristisch Overstappunt" (TOP) binnen een straal van 7 km. Toeristische overstappunten en knooppunten zijn locaties in Overijssel waar verschillende routes en voorzieningen samen...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-03-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Wandelroutes in de provincie Overijssel. Opgenomen zijn alle Lange Afstand Wandelroutes (LAW). Deze dataset wordt gebruikt in de kaart "Recreatie" als onderdeel in het onderzoek naar het natuurlijk ka...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-03-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • In deze dataset staan ondernemers waterrecreatie in de volgende categorieën: jachthavens, kano en overige watersport weergegeven. De gegevens zijn gebaseerd op de database van Marketing Oost. Deze dat...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-03-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Campings in de provincie Overijssel. De campings worden weergegeven in drie categorieën: mini- of boerderijcamping, natuur- of landschapscamping en overig. Is de categorie onbekend, dan is dit onderge...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-03-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Dataset met ondernemers in streekproducten. Deze is opgedeeld in twee categorieën: agrotoerisme en streekproducten. Deze kaart is gebaseerd op de database van Marketing Oost. Deze dataset wordt gebrui...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-03-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Geschatte soortendiversiteit per kilometerhok in klassen. Weergegeven op basis van gegevens van de laatste 10 jaar uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De zeven belangrijkste en best onderzochte ...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 22-03-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
 • Landsdekkend bestand van fietsknooppuntnetwerken, gebaseerd op informatie van beherende regio's. Gedigitaliseerd op basis van Top10NL hartlijnen.

  Data eigenaar: Stichting Landelijk Fietsplatform (Overig)
  Bijgewerkt: 09-03-2023
  Thema:
  • Transport
 • De Kansenkaart biodiversiteit vertelt over de variatie in planten en dieren in Eindhoven en de kansen bij verschillend gebruik in een gebied. Als u de kansenkaart wilt openen kunt u onderstaande link ...

  Data eigenaar: Eindhoven (Gemeente)
  Bijgewerkt: 06-03-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu

Filter je resultaten