Dataset

Milieubelasting voedingsmiddelen; levenscyclus, productgroep 2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel is stopgezet. De cijfers zijn beschikbaar via de database milieubelastig voedingsmiddelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zie de url in paragraaf 3. Op deze manier kunnen de cijfers beter van direct zichtbare toelichting worden voorzien, wat een verkeerde interpretatie moet voorkomen.

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit een onderzoek in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel maakt inzichtelijk wat de milieubelasting is van voedingsmiddelen zoals geconsumeerd in Nederland. Deze milieugegevens worden o.a. gebruikt voor onderzoek op gebied van gezonde en duurzame voedingspatronen en informatie daarover, en zijn beschikbaar gesteld om verschillende geïnteresseerden een consistente set milieugegevens aan te bieden om mee te werken. De daarvoor benodigde “inventaris van de levenscyclus” van voedingsmiddelen zijn, in opdracht van RIVM, uitgevoerd door Blonk Consultants. Een belangrijke disclaimer hierbij is dat er geen “kritische review” is gedaan zoals gespecificeerd in de ISO-14040 norm. Dit houdt in dat de milieugegevens niet geschikt zijn om individuele voedingsmiddelen te vergelijken met als doel hierover publiekelijk te communiceren. Daarvoor is een externe review nodig, zoals gespecificeerd in de ISO-14040 norm.

Gegevens beschikbaar van 2019 tot en met 2019.

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 16-02-2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50060NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50060NED

Klimaatverandering, vermesting, verzuring, land- en watergebruik Milieubelasting voedingsmiddelen, levenscyslus, producttype

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50060NED

Klimaatverandering, vermesting, verzuring, land- en watergebruik Milieubelasting voedingsmiddelen, levenscyslus, producttype