Dataset

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de overheid diverse belastingen en heffingen ingesteld. Deze tabel geeft een overzicht van de opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen. De opbrengsten van de milieubelastingen en milieuheffingen kunnen worden onderverdeeld naar betalingsplichtige. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in particuliere huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de belastingen betalen. De hierboven genoemde opbrengsten van de milieubelastingen en -heffingen worden in volgende grootheden weergegeven:

  • Waarde in werkelijke prijzen, mln euro

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties, definities en de revisiestrategie van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers: De meest recente jaren 2021 en 2022 hebben de status voorlopig, de verslagjaren 1995-2020 hebben de status definitief.

Wijzigingen per 10 november 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden jaarlijks gepubliceerd rond oktober.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82725NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82725NED

milieubelastingen, milieuheffingen, energiebelasting, accijns op benzine belastingplichtigen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, bpm

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82725NED

milieubelastingen, milieuheffingen, energiebelasting, accijns op benzine belastingplichtigen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, bpm