Dataset

Stortplaatsen Wet milieubeheer

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart geeft informatie over de status van de 11 Wm-stortplaatsen in Zuid-Holland (op 16 juli 2018). Een aantal Wm-locaties is gesloten, daar is de verantwoordelijkheid voor de nazorg overgedragen aan de provincie. Het gaat daarbij om afvalstortplaatsen en baggerspeciedepots.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3AWM_STORTLOCATIES&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WM_STORTLOCATIES

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Stortplaatsen Wet milieubeheer

WM_STORTLOCATIES

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Stortplaatsen Wet milieubeheer

Data schemes

WM_STORTLOCATIES feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name NAAM nvarchar type Naam locatie
name PLAATS nvarchar type Plaats locatie
name GLOBISCODE nvarchar type Koppelcode
name OPMERKING nvarchar type Opmerking
name SOORT nvarchar type Bagger of afval
name GROOTTE_HA int type Oppervlakte in hectare
name GESLOTEN nvarchar type Gesloten ja of nee
name DATUM_SLUITING nvarchar type Datum van sluiting
name EXPLOITANT nvarchar type Exploitant

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Locaties stortplaatsen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_schone_bodem/MapServer

accessPoint