Dataset

Milieubelasting voedingsmiddelen; levenscyclus, productgroep 2019

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel is stopgezet. De cijfers zijn beschikbaar via de database milieubelastig voedingsmiddelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zie de url in paragraaf 3. Op deze manier kunnen de cijfers beter van direct zichtbare toelichting worden voorzien, wat een verkeerde interpretatie moet voorkomen.

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit een onderzoek in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel maakt inzichtelijk wat de milieubelasting is van voedingsmiddelen zoals geconsumeerd in Nederland. Deze milieugegevens worden o.a. gebruikt voor onderzoek op gebied van gezonde en duurzame voedingspatronen en informatie daarover, en zijn beschikbaar gesteld om verschillende geïnteresseerden een consistente set milieugegevens aan te bieden om mee te werken. De daarvoor benodigde “inventaris van de levenscyclus” van voedingsmiddelen zijn, in opdracht van RIVM, uitgevoerd door Blonk Consultants. Een belangrijke disclaimer hierbij is dat er geen “kritische review” is gedaan zoals gespecificeerd in de ISO-14040 norm. Dit houdt in dat de milieugegevens niet geschikt zijn om individuele voedingsmiddelen te vergelijken met als doel hierover publiekelijk te communiceren. Daarvoor is een externe review nodig, zoals gespecificeerd in de ISO-14040 norm.

Gegevens beschikbaar van 2019 tot en met 2019.

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 16-02-2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50060NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50060NED

Klimaatverandering, vermesting, verzuring, land- en watergebruik Milieubelasting voedingsmiddelen, levenscyslus, producttype

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50060NED

Klimaatverandering, vermesting, verzuring, land- en watergebruik Milieubelasting voedingsmiddelen, levenscyslus, producttype