Datasets

61 datasets

 • Trends in kosten en prestaties van de publieke dienstverlening op gebied van veiligheid en justitie (politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen), onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo), en zorg (zieke...

  Data owner: Stichting IPSE Studies (Overig)
  Updated: 05/30/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
  • Dutch government
  • Economy
  • Financial supervision
  • Education and science
  • Primary education
  • Higher education
  • Vocational education
  • Education and science
  • Secondary education
  • Public order and safety
  • Police, fire department and emergency services
  • Law
  • Administrative Law
  • Civil law
  • Jurisprudence
  • Criminal law
  • Health and care
  • Diseases and treatments
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Finance
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Finance
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Finance
 • Het aantal leerlingen in het basisonderwijs per gewicht uit de gewichtenregeling per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag).

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 08/30/2020 - 00:00
  Theme:
  • Other forms of education
 • Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per schoolvestiging en per geslacht. De gegevens zijn uitgesplitst naar cluster (1 of 2) en bekostigi...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 08/29/2020 - 00:00
  Theme:
  • Other forms of education
 • Dataset

  Leerlingen

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Leerlingenvervoer Leerlingzaken verzuimmeldingen Leerlingenvervoer Dataset met cijfers van leerlingenvervoer in Utrecht, de peildatum van deze da...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/18/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Beschrijving Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Ut...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Beschrijving Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Ut...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Beschrijving Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Ut...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 01/12/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance

Filter your results