Datasets

59 datasets

 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Finance
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Updated: 04/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Finance
 • De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers. Eenmaal per jaar krijgt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...

  Data owner: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Updated: 02/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Finance
 • Het aantal leerlingen in het basisonderwijs per gewicht uit de gewichtenregeling per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag).

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 08/30/2020 - 00:00
  Theme:
  • Other forms of education
 • Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per schoolvestiging en per geslacht. De gegevens zijn uitgesplitst naar cluster (1 of 2) en bekostigi...

  Data owner: Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
  Updated: 08/29/2020 - 00:00
  Theme:
  • Other forms of education
 • Excelbestand met informatie over projecten in het kader van Archief 2020 (hoeveelheid, wie, wat waar).

  Data owner: Nationaal Archief (Rijk)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De monitor betreft antwoorden van organisaties die de door de Erfgoedinspectie tweejaarlijks toegestuurde vragenlijst hebben ingevuld. Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervo...

  Data owner: Erfgoedinspectie (Rijk)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dit betreft informatie over namens MOCW verleende uitvoervergunningen. Deze dataset is niet beschikbaar voor hergebruik. De reden hiervoor is de marktverstorende werking benoemd in art. 10 van de Wet ...

  Data owner: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk)
  Updated: 04/16/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Beheer- en uitleeninformatie over de archieven: van wie komt het, waar staat het, hoe vaak is het geraadpleegd, betreft het openbaar of beperkt openbaar materiaal, etc.

  Data owner: Nationaal Archief (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Beschrijving topstukken in de collectie.

  Data owner: Nationaal Archief (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation