Dataset

VO Leerlingen per vestiging en bevoegd gezag (vavo apart) - Ministerie van OCW

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 20/09/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Het aantal leerlingen per schoolvestiging en bevoegd gezag (schoolbestuur). Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs (zgn. ‘Rutte leerlingen’).

Landing page: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/

Contactinformatie
Name: duo/inp
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

Leerlingen per vestiging en bevoegd gezag (vavo apart)

Download CSV CC-BY (4.0)

Het aantal leerlingen per schoolvestiging en schoolbestuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere leerlingen en leerlingen uitbesteed aan het volwassenenonderwijs