Dataset

Leerlingen primair onderwijs per bevoegd gezag naar denominatie en onderwijssoort

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs
Updated 30/08/2020
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Het aantal leerlingen per bevoegd gezag (schoolbestuur), denominatie en onderwijssoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs).

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/Leerlingenpo/Leerlingen_po/bestuur_denom_soortpo.asp

Contactinformatie
Name: Dienst Uitvoering Onderwijs
Email: informatieproducten@duo.nl