Dataset

Bevoegde gezagen basisonderwijs - Ministerie van OCW

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 30/08/2020
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het basisonderwijs. De gegevens bestaan uit vestigings-, en correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/adressen/Adressen/po_adressen05.asp

Contactinformatie
Name: Dienst Uitvoering Onderwijs
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

Bevoegde gezagen basisonderwijs

Download XLS CC-0 (1.0)

Bevoegde gezagen basisonderwijs

Bevoegde gezagen basisonderwijs

Download CSV CC-0 (1.0)

Bevoegde gezagen basisonderwijs