Dataset

Hoofdvestigingen basisonderwijs - Ministerie van OCW

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 31/08/2020
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en locatieaanduiding als x-y coördinaten en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio).

Landing page: http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/databestanden/po/adressen/Adressen/hoofdvestigingen.asp

Contactinformatie
Name: Dienst Uitvoering Onderwijs
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

Hoofdvestigingen basisonderwijs

Download XLS CC-0 (1.0)

Hoofdvestigingen basisonderwijs

Hoofdvestigingen basisonderwijs

Download CSV CC-0 (1.0)

Hoofdvestigingen basisonderwijs